Skjult skimmelsvamp? Kend symptomerne og løs problemet!

eksempel på skimmelsvampNogle mennesker oplever at få helbredsgener fra sundhedsskadelig skimmelsvamp, uden at vide hvorfor symptomerne opstår. Kolonier af skimmelsvampe kan nemlig gro steder i bygninger, som ikke umiddelbart er synlige.

De typiske symptomer er hovedpine, træthed, svimmelhed, koncentrationsbesvær, kløende øjne og generel irritation af luftvejene, som eksempelvis løbende næse eller hoste.

Skimmelsvampe spredes via sporer, og slår sig ned på steder hvor der er gunstige forhold for at danne en koloni. Når væksten på ny er i gang, frigives der igen sporer til luften. Det er stoffer i dem, såkaldte mykotoksiner, mikropartikler og glukaner, vi reagerer på.

Der er stor forskel på hvordan mennesker påvirkes af skimmelsvamp, og derfor kan nogle medlemmer af en husstand opleve svære symptomer, mens andre slet ingen har.

Folk der i forvejen lider af luftvejssygdomme, vil dog som hovedregel reagere kraftigst, men der findes ikke en generel grænse for mængden af skimmel, der skal til for at man kan mærke det.

Hvis der ikke er synlig skimmelsvamp i form af plamager eller skjolder, eksempelvis på vægge eller lofter, og man oplever de overnævnte symptomer, kan det skyldes at skimmelsvampen er skjult i eksempelvis hulmure, ventilationssystemer, under gulvbrædder, eller i andre hulrum, hvor fugt kan ophobe sig.

Få analyseret indeluften

Fordi symptomer på skimmelsvamp kan minde om andre sygdomme, er det vigtig til en start at finde ud af, om det er der årsagen skal findes. Dette kan gøres uden at begynde at skille bygningen ad, hvis man hyrer et firma, der er certificerede til at udføre luftprøver.

Måden dette foregår på er, at der i det eller de rum det drejer sig om, bliver blæst kraftigt med en særlig maskine i alle hjørner, sprækker og hulrum, så eventuelle skimmelsporer bliver frigivet til luften. Derefter filtreres luft gennem et opsamlingssystem, og eventuelle partikler opsamles.

Hvis indholdet viser at der er tale om skimmelsvamp, er der grundlag for videre undersøgelser.

Find rodproblemet

For at finde roden til problemet, bør man alliere sig med eksempelvis en bygningskonstruktør, som både har forstand på bygninger og skimmelsvamp, og derfor ved hvor der er størst mulighed for at årsagen – og kolonien – gemmer sig. Der kan være generelle problem er med fugt i bygningen på grund af ringe ventilation, der kan være en utæt samling i et vandrør, en revne i fundamentet eller andet. Fugt danner kuldebroer der kan måles med termisk kamera eller med fugtmålere, og ofte i kombination. Disse værktøjer kan være en fordel at bruge, når man leder efter årsagen til problemet, fordi man kan indsnævre det, uden at begynde at ødelægge bygningen unødigt.

Kom videre

Når baggrunden for problemet er klarlagt, er det vigtigt at det håndteres på den rigtige måde, så man er sikker på at skimmelsporer ikke spreder sig til resten af bygningen, og starter nye kolonier.

Hvis det kræves at dele af bygningen saneres, eller man har et større angrebet område, bør man afskærme arbejdsstedet med plastvægge, hvis det er muligt. Man bør også pakke affaldet ind i plastik hvis man transporterer det igennem andre rum, når man bærer det ud.

Når skaden er udbedret, skal der affugtes og behandles med svampedræbende middel, inden reetableringen begynder. Man kan med fordel tage et par skimmelprøver efter behandlingen, så man er sikker på at have fået has på alle sporer og kolonier.