Energitilskud gælder også for firmaer

Energitilskud til ErhvervDen 16. december 2016 trådte en aftale i kraft. Den omhandler energiselskabernes energispare-indsats og gælder frem til 2020. Takket være denne aftale kan man både som privat person og som virksomhed søge om tilskud til energibesparende tiltag. Hvad man kan få i tilskud er afhængigt af projektets energibesparelse. Der udbetales dog typisk et tilskud, der ligger mellem 10.000 kr. og 500.000 kr. per projekt. Det vil sige, at det i den grad kan betale sig at søge om tilskud til energiforbedringer, hvis en større virksomhed endnu ikke har skiftet til LED belysning, har store utætte porte og gamle vinduer. Her kommer vi ind på, hvad man kan få tilskud til og hvad man skal være opmærksom på inden man søger om tilskud hos et energiselskab.

Hvad går energispare-aftalen ud på?

Det er bestemt fra politisk hold at net- og distributionsselskaberne skal spille en vigtig rolle for at minimere udledningen af CO2 i Danmark. Derfor har man vedtaget energispare-aftalen, som pålægger selskaberne et konkret ansvar for at sænke energiforbruget i Danmark. Et af de tiltag, selskaberne kan iværksætte, er at forsøge at få private husholdninger og erhvervslivet til at bruge mindre energi. For at sikre at udledningen af CO2 formindskes, gives der derfor tilskud til energibesparende tiltag i både ejerboliger, boligforeninger, andelsboliger, offentlige institutioner, virksomheder og andre steder, der kan dokumentere, at der er sket en besparelse i energiforbruget. Konkret betyder det, at man kan få et energitilskud, der er skattefrit, hvis man skifter til en varmekilde, der bruger mindre energi f.eks. nyt naturgasfyr, skifter til nye døre og vinduer, skifter belysningen til LED, efterisolerer, varmepumper  samt andre tiltag, der mindsker CO2 udledningen.

Hvornår kan man få et tilskud?

Man kan både få tilskuddet til de energibesparende tiltag, når man selv står for arbejdet med det energibesparende projekt og, når man hyrer en håndværker til at stå for arbejdet. Det man skal huske, og som er meget vigtigt, er, at man skal have søgt om tilskuddet og fået ansøgningen godkendt, før man starter på projektet, ellers kan du ikke få tilskuddet. Her opremser vi, hvad man skal vide, før man søger om tilskud hos et energiselskab:

  • Det er tilladt at indhente tilbud fra håndværkere men ikke at indgå en aftale med dem, inden du har fået godkendt din ansøgning af energiselskabet.
  • Der er en bagatelgrænse angående besparelsen, som man kan få tilskud til. Den er på 1.000 kWh.
  • Skal man selv forestå arbejdet, skal man søge inden man køber materialer.
  • Når energiselskabet har givet deres forhåndsgodkendelse, skal arbejdet være færdiggjort efter 6 måneder og, der skal ligeledes være indsendt dokumentation til selskabet indenfor denne periode.
  • Man skal huske at tage et foto af situationen før projektet går i gang. Det kan for eksempel være af isoleringens tykkelse eller fyrets mærkeplade og så videre. Billedet skal medsendes som del af dokumentationen for det færdige arbejde.
  • Man skal være ejer af boligen for at søge om tilskud
  • Boligen skal være registreret i BBR.

God forretning både for private og for virksomheder

Som både privat boligejer og virksomhed betyder tilskuddet, at man kan få en hånd med på vejen til at få udført de energirenoveringer, man ellers ikke ville få gjort måske af økonomiske grunde, måske af andre grunde. Foretages de energiforbedrende tiltag, vil de spare boligejeren eller virksomheden penge fremover og er derfor en ekstra god forretning. Man skåner miljøet og betaler mindre i varme og el med mere. For virksomheder kan der være rigtig mange penge at spare.

Hvis man skifter belysningen på alle kontorerne ud med LED i en større virksomhed, vil det kunne ses som et markant fald på elregningen. Der er også besparelser at hente ved at skifte de store døre og porte i virksomhedens bygninger ud med nye energivenlige typer. Der gives også tilskud til ventilationsanlæg, hvilket også udgør en stor post på større virksomheders elregning. Også her er der besparelser at hente ved at skifte til nye anlæg, der bruger mindre strøm.

Læs eventuelt mere hos Energikøb.dk om indberettelse af energibesparende tiltag i erhvervslivet her.